Elementor #114

Kto może otrzymać pieniądze?

Beneficjentami programów, które wspierają stosowanie ogniw słonecznych, mogą być w zasadzie wszyscy. Decydujące tutaj są warunki danej strategii. O wsparcie na instalację fotowoltaiczną można się ubiegać w ramach programów:

 1. PROSUMENT – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 2. PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
 3. BOCIAN – dla przedsiębiorstw;
 4. PolSEFF2 – dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie;
 6. Fundusze norweskie i EOG – samorządy, podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej;
 7. Systemu zielonych inwestycji GIS – podmioty użyteczności publicznej,
 8. Programy finansowane przez daną gminę – beneficjenci ustalani przez daną jednostkę

Od czego zacząć?

Pierwszym podstawowym źródłem informacji powinien być właściwy wydział w urzędzie miasta lub gminy. Od razu dowiemy się, czy nie jest na przykład realizowany program lokalny dofinansowania do ogniw słonecznych. Wtedy wszystkie potrzebne dane otrzymamy z pierwszej ręki.

Kolejnym miejsce, gdzie warto się dopytywać o fundusze na inwestycje w OZE są urzędy wojewódzkie i/ lub siedziby wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez NFOSiGW koordynowane są niemal wszystkie programy, więc jeśli nawet gmina nie ma o czymś informacji, to na pewno WFOSiGW będzie je miało.

Pośrednictwo w uzyskiwaniu dotacji o instalacji fotowoltaicznych świadczą również firmy specjalistyczne. Oferują one fachową pomoc w opracowaniu projektu inwestycji, wyliczenia jej efektów ekonomicznych, a także realizacji. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego zdecydowanie upraszcza całe przedsięwzięcie, ponieważ sami nie musimy zajmować się szczegółami technicznymi. Ryzyko tkwi jedynie w ewentualnym braku fachowości i wadzie podpisanej umowy. Możemy być zobowiązani do zapłaty za usługę, mimo że z winy firmy nie dostaliśmy dofinansowania. Przed zdecydowaniem się na pośrednictwo, warto zasięgnąć języka o danej firmie.

Oczywiście, źródłem informacji może być również internet. Należy jednak wtedy pamiętać, że wiele informacji nie jest aktualizowanych. Czasem na witrynach internetowych wiszą dane sprzed paru lat, na przykład o fundacjach, które już nie istnieją. Wiele informacji jest też po prostu nieprawdziwych: większość programów oferuje dofinansowanie w formie pożyczki, a w materiałach im przeznaczonych mowa jest o bezzwrotnej dotacji.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem, który trzeba wypełnić, jest formularz dotyczący samej instalacji fotowoltaicznej. Jej projekt musi być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Odpowiedni certyfikat i poświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powinny być dołączone do wniosku.

Projekt instalacji powinien zawierać:

 • schemat instalacji,
 • opis wraz parametrami technicznymi wszystkich urządzeń,
 • kosztorys,
 • licznik wytworzonej energii elektrycznej (do gromadzenia i prezentowania danych).

Instalacji ani jej projektu nie może wykonać zatem pracownik firmy, chyba że ma wszystkie niezbędne pozwolenia.

When you allow us to choose capstone project topics for you, we will offer you topics that are very writing essays informative and at the same time do my homework paper moderately tasking