Kto może otrzymać pieniądze?

Beneficjentami programów, które wspierają stosowanie ogniw słonecznych, mogą być w zasadzie wszyscy. Decydujące tutaj są warunki danej strategii. O wsparcie na instalację fotowoltaiczną można się ubiegać w ramach programów:

 1. PROSUMENT – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 2. PROW – dla rolników, ewentualnie przedsiębiorstw rolnych;
 3. BOCIAN – dla przedsiębiorstw;
 4. PolSEFF2 – dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 5. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie;
 6. Fundusze norweskie i EOG – samorządy, podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej;
 7. Systemu zielonych inwestycji GIS – podmioty użyteczności publicznej,
 8. Programy finansowane przez daną gminę – beneficjenci ustalani przez daną jednostkę

Od czego zacząć?

Pierwszym podstawowym źródłem informacji powinien być właściwy wydział w urzędzie miasta lub gminy. Od razu dowiemy się, czy nie jest na przykład realizowany program lokalny dofinansowania do ogniw słonecznych. Wtedy wszystkie potrzebne dane otrzymamy z pierwszej ręki.

Kolejnym miejsce, gdzie warto się dopytywać o fundusze na inwestycje w OZE są urzędy wojewódzkie i/ lub siedziby wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez NFOSiGW koordynowane są niemal wszystkie programy, więc jeśli nawet gmina nie ma o czymś informacji, to na pewno WFOSiGW będzie je miało.

Pośrednictwo w uzyskiwaniu dotacji o instalacji fotowoltaicznych świadczą również firmy specjalistyczne. Oferują one fachową pomoc w opracowaniu projektu inwestycji, wyliczenia jej efektów ekonomicznych, a także realizacji. Wynajęcie podmiotu zewnętrznego zdecydowanie upraszcza całe przedsięwzięcie, ponieważ sami nie musimy zajmować się szczegółami technicznymi. Ryzyko tkwi jedynie w ewentualnym braku fachowości i wadzie podpisanej umowy. Możemy być zobowiązani do zapłaty za usługę, mimo że z winy firmy nie dostaliśmy dofinansowania. Przed zdecydowaniem się na pośrednictwo, warto zasięgnąć języka o danej firmie.

Oczywiście, źródłem informacji może być również internet. Należy jednak wtedy pamiętać, że wiele informacji nie jest aktualizowanych. Czasem na witrynach internetowych wiszą dane sprzed paru lat, na przykład o fundacjach, które już nie istnieją. Wiele informacji jest też po prostu nieprawdziwych: większość programów oferuje dofinansowanie w formie pożyczki, a w materiałach im przeznaczonych mowa jest o bezzwrotnej dotacji.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem, który trzeba wypełnić, jest formularz dotyczący samej instalacji fotowoltaicznej. Jej projekt musi być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Odpowiedni certyfikat i poświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powinny być dołączone do wniosku.

Projekt instalacji powinien zawierać:

 • schemat instalacji,
 • opis wraz parametrami technicznymi wszystkich urządzeń,
 • kosztorys,
 • licznik wytworzonej energii elektrycznej (do gromadzenia i prezentowania danych).

Instalacji ani jej projektu nie może wykonać zatem pracownik firmy, chyba że ma wszystkie niezbędne pozwolenia.